Floberg Bussum Makelaardij

Veelgestelde vragen

verkopen

Denkt u erover na om uw huis te verkopen? Dan komen we graag persoonlijk bij u langs voor een vrijblijvende waardebepaling. We geven een schatting van de waarde van uw huis en geven ook advies over de verkoopstrategie. Aan dit gesprek zijn geen kosten verbonden, u zit dus nog nergens aan vast. Een waardebepaling aanvragen is heel eenvoudig. U vult het formulier in op onze website en wij nemen contact met u op! Bent u eigenlijk op zoek naar een taxateur voor een gevalideerd taxatierapport? Vraag deze dan hier aan.

U kunt via de website ep-online.nl controleren welk voorlopig energielabel uw woning heeft.

Een goede presentatie is het halve werk. Het belangrijkste is om uw huis goed op te ruimen, onnodige zaken weg te halen en de kamers niet vol te zetten. Zo lijkt de ruimte groter. Verder adviseren we altijd om kostbare bezittingen uit zicht te houden.

Nee dat is niet nodig. Als verkoopmakelaar begeleiden wij de bezichtigingen en beantwoorden we alle vragen. Voor de kijkers is het zelfs prettiger als u als eigenaar niet aanwezig bent.

 

kopen

U bent pas in onderhandeling als de verkopende partij reageert op uw bod door een tegenbod te doen. U bent echter nog niet in onderhandeling als de verkopende makelaar aangeeft dat hij uw bod met de verkoper zal bespreken.

Ja, dat mag. Een onderhandeling hoeft namelijk nog niet tot een verkoop te leiden. Bovendien kan het zijn dat de verkoper graag wil weten of er meer belangstelling is. Overigens mag ook met meer dan één gegadigde tegelijk worden onderhandeld. Een NVM-makelaar moet dit wel duidelijk melden.

Vaak zal de verkopende NVM-makelaar aan belangstellenden vertellen dat een pand, zoals dat heet, ‘onder bod’ is. De NVM-makelaar doet geen mededelingen over de hoogte van de bieding.

 

Nee. De Hoge Raad heeft bepaald dat de vraagprijs moet worden gezien als een uitnodiging tot het doen van een bod. Ook als u de vraagprijs biedt, kan de verkoper dus nog beslissen of hij uw bod aanvaardt of niet, of dat hij zijn makelaar een tegenbod laat doen.

 

Ja, de verkoper kan besluiten de vraagprijs te verhogen of te verlagen. Daarnaast kunt u als potentiële koper echter ook besluiten om tijdens de onderhandelingen uw bod weer te verlagen. Zodra de verkopende partij een tegenbod doet, vervalt namelijk uw eerder gedane bod.

 

Ja, dat mag. Soms zijn er zo veel belangstellenden die de vraagprijs bieden of benaderen, dat het moeilijk te bepalen is wie de beste koper is. In dat geval kan de verkopende makelaar – in overleg met de verkoper – besluiten de lopende onderhandelingen af te breken en de biedprocedure te wijzigen om vervolgens te kiezen voor bijvoorbeeld een inschrijvingsprocedure. Hierbij hebben alle bieders een gelijke kans om het hoogste bod uit te brengen. Alvorens het systeem te wijzigen, dient de makelaar uiteraard eerst de eventueel gedane toezeggingen na te komen.

 

Nee. De verkopende makelaar bepaalt samen met de verkoper de verkoopprocedure. Hij heeft wel de plicht u daarover te informeren. Hebt u serieus belangstelling, vraag de makelaar dan wat uw positie is. Dat kan teleurstelling voorkomen.

Als verkoper en koper het eens zijn over de belangrijkste zaken (zoals de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), legt de verkopende makelaar de afspraken schriftelijk vast in een koopakte. Ontbindende voorwaarden zijn hierin een belangrijk onderwerp. U krijgt als koper niet automatisch een ontbindende voorwaarde. Wilt u bijvoorbeeld een ontbindende voorwaarde voor de financiering, dan moet u dit melden bij het uitbrengen van uw bod. Het is dan ook belangrijk dat de partijen het eens zijn over aanvullende afspraken en ontbindende voorwaarden voordat de koopakte wordt opgemaakt.

 

Zodra beide partijen de koopakte hebben ondertekend en de koper een afschrift van deze akte heeft ontvangen, treedt voor u als particuliere koper de wettelijke bedenktijd van drie dagen in werking. Binnen deze tijd kunt u als koper alsnog afzien van de aankoop. Doet u dit niet, zijn de financiën rond en vormen ook eventuele andere ontbindende voorwaarden geen obstakel meer, dan zal op de afgesproken opleveringsdatum de overdracht plaatsvinden bij de notaris.

Dit betekent dat er een koopovereenkomst is getekend door partijen, maar dat in deze koopovereenkomst een voorbehoud is opgenomen op basis waarvan de koopovereenkomst ontbonden kan worden. Het bekendste voorbeeld hiervan is een voorbehoud van financiering.

 

De bedenktijd begint te lopen na de dag dat een kopie van de getekende koopakte ter hand is gesteld aan de koper. Pas op: twee van de drie dagen mogen geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag zijn. Als een bedenktijd eindigt op zo’n dag dan wordt deze verlengd tot de eerstvolgende dag die geen zaterdag, zondag of algemeen erkende feestdag is. Zie hiervoor het volgende overzicht (hierin zijn algemeen erkende feestdagen niet opgenomen):

Koopoverkomst (door beide partijen getekend) door koper ontvangen op:

Bedenktijd eindigt om 23.59 uur op:

Maandag

Donderdag

Dinsdag

Vrijdag

Woensdag

Maandag

Donderdag

Maandag

Vrijdag

Dinsdag

Zaterdag

Dinsdag

Zondag

Woensdag

 

kosten

Onder ‘kosten koper’ vallen de kosten die de overheid koppelt aan de overdracht van een woning. Dat zijn de overdrachtsbelasting, de notariskosten voor het opmaken van de leveringsakte en de kosten voor het inschrijven daarvan in de registers. Daarnaast dient de koper rekening te houden met de (notaris)kosten voor de opmaak en inschrijving van de hypotheekakte.

Nieuwbouwwoningen worden vaak ‘vrij op naam’ verkocht, waarbij deze kosten voor rekening komen van de verkoper (vaak een projectontwikkelaar).

De makelaarscourtage bij aan- of verkoop kan een percentage van de verkoopprijs zijn, maar ook een vast bedrag. U ontvangt van ons een voorstel voordat we met elkaar in zee gaan. Schakelt u ons in als aankoopmakelaar dan is dit meestal een vast bedrag inclusief btw.

taxaties

Wij bezoeken en taxeren het huis op een afgesproken tijdstip. Hiervoor heeft hij het eigendomsbewijs, de kadastrale gegevens en de tekeningen van de woning nodig. Tijdens een taxatie let de taxateur op de volgende factoren:

  • De staat van onderhoud;
  • De inhoud en de oppervlakte;
  • De functionele indeling;
  • De constructie en de gebruikte materialen, en de kwaliteit ervan;
  • De mate van isolatie en energiezuinigheid;
  • Verplichtingen en rechten, zoals overpad en erfpacht;
  • De ligging en de omgeving;
  • Het bestemmingsplan;
  • De marktsituatie.

Tijdens een vrijblijvende waardebepaling geven we u een schatting van de waarde van uw huis. Dat geeft een indicatie maar dit is niet hetzelfde als een taxatie. Een taxatierapport is een rapport dat volgens duidelijke richtlijnen is opgesteld. Wij stellen taxatierapporten op die aan alle eisen voldoen, gevalideerd via het Nederlands Woning Waarde Instituut, het NWWI.

Wanneer u een taxatierapport aanvraagt is het belangrijk om te benoemen voor welk doeleinde u een taxatie nodig heeft en of u een gevalideerde of ongevalideerde taxatie nodig hebt. Een gevalideerde taxatie is in de meeste gevallen verplicht als u een nieuwe hypotheek wilt aanvragen, uw bestaande hypotheek wilt verhogen of oversluiten. Een ongevalideerde taxatie wordt gebruikt voor het aanvragen van woningverzekeringen en kunt u ook gebruiken wanneer u bezwaar wilt aantekenen tegen de WOZ-waarde van uw woning.

Wij doen taxaties in heel het Gooi binnen een straal van 20 kilometer van ons kantoor in Bussum.